Ředitelství silnic Zlínského kraje


Letos více plošných oprav silnic

Zlínský kraj 23. 4. 2010 - Po uzavření zimního období zahájilo hejtmanství, prostřednictvím svého majetkového správce Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), jarní úklid a opravy nejvíce poškozených silničních úseků na území celého kraje.

Oproti minulosti budou specializovaní pracovníci ve větší míře provádět nejen lokální vysprávky, ale také opravy celoplošných úseků komunikací. Celkem bude ve Zlínském kraji od dubna do června letošního roku takto opraveno přibližně 11 km silnic II. a III. třídy na kterých je zvýšená hustota provozu.

„Plošné opravy silnic jsou několikanásobně trvanlivější než lokální vysprávky a přinášejí také větší komfort motoristům, kteří po takto opravených komunikacích budou jezdit. Při plošné opravě získává silnice nový povrch v souvislém úseku několika set metrů. Zpravidla jde o odfrézování poškozených vrstev vozovky v celé její šíři, provedení spojovacího postřiku a položení nové vrstvy živičné obalované směsi,“ přiblížil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Drozd s tím, že takto obnovená vozovka obvykle vydrží v dobrém stavu bez nutnosti každoročních lokálních vysprávek po dobu až deseti let.

Majetkový správce ŘSZK zabezpečí opravy silnic včetně jejich financování. Na to získal mimořádnou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 27 milionů korun a po uzavření závěrečného účtu za rok 2009 má přislíbeno od Zlínského kraje 13 milionů korun. „Do plošných oprav silnic II. a III. třídy tak budeme moci v tomto jarním období investovat 40 milionů korun. Další finance půjdou do lokálních oprav ale také na speciální technologie – jako jsou emulzní nátěry, mikrokoberce nebo recyklace. Celkově jsme připraveni do oprav vozovek vložit v roce 2010 přibližně 110 milionů korun,“ objasnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Celkový objem finančních prostředků určených k celoroční údržbě krajských silnic a mostů po tomto navýšení dosáhne téměř 342 milionů korun.

Největší plánované plošné opravy silnic:

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK