Ředitelství silnic Zlínského kraje


Začíná sčítání dopravy

Zlínský kraj 17. 5. 2010 - Na státních i krajských silnicích začíná v tomto období rozsáhlé celostátní sčítání dopravy. Sčítacích dnů bude větší počet, poslední z nich je naplánován až na 21. října 2010. Zpracování a zveřejnění výsledků tohoto průzkumu, který se uskutečňuje pravidelně každých pět let už od roku 1970, se předpokládá na jaře příštího roku. Je to důležitý podklad pro dopravní inženýry, projektanty a zpracovatele územních plánů.

Sčítání dopravy ve Zlíně u Městského divadla. / Foto: V. Cekota Sčítání dopravy organizuje ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic a je plně hrazeno ze státního rozpočtu. Jen ve Zlínském kraji přijde asi na 8 milionů korun. Konkrétní práce v terénu zajišťují soukromé firmy, které uspěly ve veřejné zakázce. Tyto firmy si na sčítání najímají brigádníky.

„Sčítání probíhá i na našich krajských silnicích, a to na 242 místech. S jejich výběrem jsme pomáhali. Často jde o stejné profily, kde se sledovala doprava už před pěti lety, aby bylo možno výsledky porovnávat. Nebude se sčítat tam, kde právě probíhá uzavírka provozu, taková statistika by nebyla využitelná. Naši zaměstnanci ani pracovníci správ a údržeb silnic se letos na sčítání přímo podílet nebudou,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Sčítači budou zaznamenávat projíždějící automobily do zvláštních sčítacích listů (ukázku sčítacího listu připojujeme jako přílohu této tiskové zprávy). Budou rozlišovat osobní automobily, autobusy a trolejbusy, traktory, tři druhy nákladních automobilů a návěsové soupravy. Sčítání bude organizováno v různých dnech v týdnu, zahrnuje i neděle a noční hodiny. Prvním sčítacím dnem byl už 21. duben, ale tehdy se doprava sledovala jen na několika málo stanovištích. Ve větším rozsahu se sčítači objeví u silnic 18. května.

„Výsledky sčítání dopravy jsou i pro naši práci při správě krajských silnic velmi potřebné. Je to podklad pro práci dopravních projektantů. Budeme moci sledovat, jak se dopravní proudy během pěti let změnily, kde doprava nejvíc narůstá, přizpůsobovat tomu do určité míry i naši investiční činnost a plány oprav silnic a mostů,“ dodal Bronislav Malý.

Ukázka sčítacíhoho listu

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK