Ředitelství silnic Zlínského kraje


Rekonstrukce a přeložka silnice II/497
Šarovy - Březolupy

Březolupy, Šarovy 25. 5. 2010 - Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájí od 1. června 2010 rekonstrukci a přeložku silnice II/497 v úseku Šarovy - Březolupy. Součástí stavby je směrová, výšková i šířková úprava trasy této komunikace, včetně odvodnění, zastávkových pruhů, zárubní zdi, dopravního značení a nezbytných přeložek inženýrských sítí. Celková délka stavby je 1 790 m, celkové náklady realizace stavby jsou téměř 120 milionů korun. Stavba je spolufinancována z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu. Termín úplného dokončení prací je 17. června 2011.

Silnice Březolupy - Šarovy před rekonstrukcí. / Foto: ŘSZK Po dobu stavby v letošním roce od června do konce listopadu zde bude provoz omezen přechodným svislým dopravním značením. Hlavní objem stavebních prací bude realizován za částečné uzavírky, při níž bude silniční provoz veden pouze jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. Tato pracovní místa v délce přibližně 250 metrů budou na stavbě dvě, jedno u Šarov a druhé před Březolupami. Souběžně pak budou prováděny práce na silničním tělese v jeho nové trase o délce 500 metrů.

Po celou dobu stavby bude pro nákladní vozidla vyznačena objízdná trasa, která povede obousměrně po silnicích I/49 ze Zlína do Kvítkovic a I/55 do Starého Města a Uherského Hradiště. V průběhu října 2010 bude silnice ze Šarov do Březolup v uvedeném úseku uzavřena pro veškerý silniční provoz a doprava převedena v obou směrech na objízdnou trasu, která bude pro osobní vozidla vedena po silnicích III/4972 z Bohuslavic do Doubrav, dále III/49720 do Velkého Ořechova, silnici III/49718 a III/49714 přes Částkov do Bílovic. Tato očekávaná třídenní úplná uzavírka je nutná pro pokládku živičných vrstev.

Silnice Březolupy - Šarovy před rekonstrukcí. / Foto: ŘSZK „Omlouváme se všem dotčeným obcím, firmám a hlavně občanům za problémy, které realizace této stavby přinese, ale provedení prací není možné bez omezení silničního provozu. V případě dotazů v průběhu stavby můžete kontaktovat stavební dozor ŘSZK, nejlépe elektronicky na adrese berecka@rszk.cz. Zároveň žádáme účastníky silničního provozu o respektování přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu i pracovníků provádějících stavbu,“ přiblížil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Přesné termíny jednotlivých druhů uzavírek silnice II/497 budou průběžně zveřejňovány na internetové stránce www.rszk.cz/uzavirky.php.

„Rekonstrukce a přeložka silnice v úseku Šarovy – Březolupy znamená další zvýšení kvality silně dopravně zatížené trasy mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, jejíž modernizaci se věnujeme již řadu let. Už v loňském roce (dokončení stavby letos v červnu) zde byl rekonstruován a směrově upraven úsek mezi Březolupami a Bílovicemi, v předchozích letech byl obnoven průtah obcí Březolupy, část průtahu obcemi Šarovy, Bohuslavice u Zlína, byla vybudována okružní křižovatka ve Zlíně U Majáku a obnoven povrch silnice od této křižovatky ve směru do Březnice. Projekčně pak připravujeme zkapacitnění této silnice v Uherském Hradišti, od začátku místní části Jarošov po křižovatku se silnicí I/55,“ objasnil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Ing. Jaroslav Drozd. Za posledních sedm let bylo na obnovu různých úseků silnice mezi Zlínem a Uherským Hradištěm vynaloženo přibližně 115 milionů korun.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK