Ředitelství silnic Zlínského kraje


Přehled škod po první vlně povodní

Zlínský kraj 10. 6. 2010 - Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo první přehled škod na silnicích II. a III. třídy po povodňové vlně z poloviny května letošního roku. Seznam škod má 15 položek. Náklady, které se předběžně odhadují na odstranění škod, dosahují hodnoty 99,9 milionu korun.

Přestože tentokrát nedošlo ke stržení žádného mostu, celková výše škod způsobených velkou vodou v druhé polovině května 2010 je vyšší než první odhady škod po povodni z června 2009, které činily 39 milionů korun. "Velká voda byla tentokrát ve svém pohybu pomalejší, ale škody způsobené podmáčením terénu a následnými sesuvy půdy s narušením silničních těles jsou velké," konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Zatím nejsou vyčísleny škody, které způsobila další povodňová vlna v prvních červnových dnech.

Poškozená silnice u Koryčan. / Foto: ŘSZK Za nejzávažnější škodu lze označit sesuv na silnici II/432 mezi Koryčanami a Jestřabicemi na západě Zlínského kraje. Poškozeno bylo silniční těleso v délce cca 50 metrů vlivem podmáčení, trhliny ve vozovce dosahovaly šířky až 15 centimetrů. Silničáři zde budou muset vybudovat pilotovou opěrnou zeď a obnovit konstrukci vozovky. Náklady se odhadují na 21 milionů korun. Na poškozeném úseku byla vyhlášena úplná uzavírka. Této akci bude věnována samostatná tisková zpráva.

Škoda v rozsahu asi 14 milionů korun vznikla v Bojkovicích na silnici II/495. Došlo zde ke zřícení části opěrné kamenné zdi v délce 40 metrů, vznikly trhliny ve vozovce. V Javorovci na silnici III/49728 vznikla plošná deformace vozovky v délce cca 50 metrů a trhliny ve vozovce šířky až 5 centimetrů. Náklady na opravu se odhadují na 12 milionů korun. V Zubří je poškozena silnice III/01877. Byly strženy opěrné zdi silnice podél vodního toku v délce 20 m a 30 m. Zřízení nové opěrné zdi včetně bezpečnostního zařízení bude stát asi 6,6 milionu korun.


Předchozí tisková zpráva na toto téma

20. 5. 2010 - Silnice zaplavila velká voda

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK