Ředitelství silnic Zlínského kraje


Sesuv přerušil silnici z Koryčan do Jestřabic

Koryčany 11. 6. 2010 - Rozsáhlé podmáčení terénu a následný sesuv silničního tělesa v délce asi 80 metrů jsou příčinou úplné uzavírky silnice II/432 mezi městem Koryčany a jeho místní částí Jestřabice. Motoristé musí toto místo objíždět náhradními trasami. Ředitelství silnic Zlínského kraje předpokládá, že silnici opraví ještě v tomto roce do konce října.

Poškozená silnice u Koryčan. / Foto: ŘSZK Sesuv silnice mezi Koryčanami a Jestřabicemi je v současné době hodnocen mezi patnácti zasaženými místy na silniční síti jako největší škoda po povodni, která krajské silnice zasáhla v druhé polovině května. V silničním tělese vznikly až patnáct centimetrů široké a několik desítek centimetrů hluboké trhliny. Silničáři se nejdříve pokoušeli udržet v poškozeném místě průjezd vozidel alespoň v jednom jízdním pruhu, částečně i s využitím zasypaného příkopu, ale pokračující pohyby podloží vedly k úplné uzavírce úseku. Ta platí od 2. června 2010. Dopravní omezení zde potrvá pravděpodobně až do konce října 2010, což je termín, kdy by mělo být toto místo řádně opraveno. Náklady na opravu se odhadují na 21 milionů korun. Způsob opravy a skutečné náklady budou závislé na výsledku odborného posudku geologa, podle něhož bude zvoleno optimální technické řešení a z něhož bude vycházet projekt. Předpokládá se vybudování pilotové opěrné zdi v délce přibližně 100 metrů a obnova konstrukce vozovky v ploše kolem 700 čtverečních metrů. Inženýrskogeologický průzkum byl právě v těchto dnech zahájen.

Uzavření tohoto úseku silnice II. třídy představuje pro účastníky silničního provozu nepříjemné prodloužení trasy. Pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny je stanovena objížďka přes Vřesovice, Osvětimany, Kyjov. Nákladní automobily by měly uzavřený úsek objíždět odklonem po silnici I/50 a přes Boršice a Kyjov. Pro autobusy firmy Krodos bus Kroměříž, ČSAD Kyjov a vozidla integrovaného záchranného systému byla povolena objížďka přes Mouchnice, Snovídky po úzké účelové lesní komunikaci do Jestřabic.

„Úplná uzavírka silnice je velmi nepříjemná zejména pro obyvatele Jestřabic, které jsou odříznuty od města Koryčany. Tento problém chceme vyřešit provizorním zprůjezdněním úseku v co nejkratší době“ sdělil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

10. 6. 2010 - Přehled škod po první vlně povodní
20. 5. 2010 - Silnice zaplavila velká voda

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK