Ředitelství silnic Zlínského kraje


Nový průjezd obcí budou mít v Roštíně

Roštín 24. 6. 2010 - Na silnici II/432 v Roštíně na Kroměřížsku začíná rekonstrukce průjezdního úseku v délce 1 345 metrů. Akce bude probíhat současně s realizací stavby obce Roštín (chodníky, veřejné osvětlení apod.) a se stavbou kanalizace, jejímž investorem je společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž.

Silnice v Roštíně. / Foto: ŘSZK Stávající stavební stav povrchu silnice byl havarijní, únosnost vozovky byla omezená. Investice Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí obci v jejím středu kvalitní komunikaci. Bude to příspěvek ke zvýšení kvality celého silničního tahu II/432, který vede od Holešova přes Kroměříž až do Kyjova.

Zhotovitelem stavby jsou firmy VHS Javorník-CZ z Veselí n. Moravou a PSVS, závod Tlumačov. Smluvní cena činí 38 399 tisíc korun. Na financování této stavby byla získána dotace v rámci Regionálního operačního programu z prostředků EU.

Během stavebních prací od 28. června do 29. listopadu 2010 bude v úseku platit úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Zdounky, Litenčice na silnici I/50 u Střílek.

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK