Ředitelství silnic Zlínského kraje


Další silniční stavba na Vsetínsku: most v Loučce

Loučka 30. 6. 2010 - Nový most, ev. č. 01868-2, bude letos postaven u obce Loučka na Vsetínsku na silnici III/01868, která vede z Loučky do Podolí. Objížďka povede po provizorní komunikaci v těsné blízkosti stavby. Stavba nového mostu má být dokončena do 30. listopadu 2010.

Původní most u Loučky. / Foto: ŘSZK Původní most byl hodnocen stupněm 7 – havarijní stav. Jeho zatížitelnost byla snížena na 10 tun. „Tento starý a nevyhovující most bude zbourán a na jeho místě bude postaven most nový, železobetonové rámové konstrukce. Šířka vozovky na mostě bude 6,5 metru, délka přemostění 6,7 metru, výška nad dnem potoka 2,5 metru,“ uvedl stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Stanislav Brázdil. Zhotovitelem stavby je Sdružení most Loučka – Podolí, které je složeno z firem Stavby – Tydlačka, s. r. o., Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., OPEN terra, s. r. o. Smluvní cena činí 9,2 milionu korun.

V době výstavby nového mostu budou motoristé toto místo objíždět po provizorní komunikaci, která bude vybudována v těsné blízkosti stavby.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK