Ředitelství silnic Zlínského kraje


Objížďka v Ostrožské Lhotě - rekonstrukce průjezdu obcí

Ostrožská Lhota 7. 7. 2010 - S úplnou uzavírkou silnice III/4991 v průtahu obcí musí počítat od 7. července 2010 motoristé v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde zahájilo rekonstrukci průjezdního úseku obcí. Rekonstruovaná silnice bude dokončena v listopadu letošního roku.

Původní silnice III/4991 v Ostrožské Lhotě. / Foto: ŘSZK Jde o rekonstrukci silnice uvnitř obce. Obnovovaný úsek je dlouhý 479 metrů. Původní vozovka měla nedostatečnou tloušťku, nevhodné podloží, vrstva štěrkodrti pod dlažbou byla silně infiltrována podložní zeminou. Z těchto důvodů je nutná celková rekonstrukce silnice. "Technické řešení zlepší životní podmínky v dané části obce. Nově zde vzniknou zastávkové pruhy pro autobusy, bude provedeno bezbariérové napojení míst pro přecházení chodců," uvedl stavební dozor ŘSZK František Petrželka. Nová vozovka s živičným povrchem bude mít šířku mezi obrubami 6 metrů. Bude obnoveno a doplněno její odvodnění a bude instalováno nové svislé dopravní značení.

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník - CZ z Veselí nad Moravou. Smluvní cena zakázky činí 11,3 milionu korun.

Úplná uzavírka platí v rekonstruovaném úseku silnice od 7. 7. 2010 a je povolena do 19. 11. 2010. Objízdná trasa je vedena po silnici II/495 a dále po silnici III/4954. Je dlouhá 2 kilometry a bude rozdělena na dvě na sebe navazující části.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK