Ředitelství silnic Zlínského kraje


Silnicím pomůže souvislá údržba za 14 milionů

Zlínský kraj 9. 7. 2010 - Přes 14 milionů korun vynaloží Ředitelství silnic Zlínského kraje v letním období na tzv. souvislou údržbu silnic II. a III. třídy. Metodou udržovacích nátěrů nebo metodou položení mikrokoberců se zlepší technický stav 11 úseků krajských silnic o celkové délce 13,7 kilometru.

Práce na silnici Technologie souvislé údržby představují levnější variantu zlepšování technického stavu silnic, než je odfrézování starého povrchu a položení nového koberce ze živičné směsi. V případě souvislé údržby se povrch vozovek uzavře položením souvislé vrstvy materiálu do tloušťky dva centimetry, takže silnice může lépe odolávat povětrnostním vlivům a zejména zimním mrazovým cyklům. Práce jsou hrazeny z provozních prostředků ŘSZK určených pro opravy a údržbu silnic a jejich příslušenství.

Při použití technologie tzv. udržovacího nátěru (NUE) se na suchou vozovku nastříká asfaltová emulze a do ní se vsype a zaválcuje kamenivo o velikosti od 2 do 8 milimetrů. Na vozovce tak zůstává vrstva kameniva, která se dále dohutňuje tlakem pneumatik vozidel při běžném provozu a vytváří během tří dnů na povrchu komunikace potřebnou kompaktní vrstvu. Tento postup se při realizaci dvouvrstvého NUE opakuje a pokládá se stejným postupem druhá vrstva. Po vozovce ošetřené technologií NUE mohou automobily okamžitě jezdit. Motoristé zde však musí na několik dnů snížit rychlost na 30 kilometrů v hodině. Na to je upozorní dopravní značení. Pokud někdo tuto rychlost překročí, vzniká poměrně velké riziko odlétávání kaménků a rozbití oken jiných vozidel.

Technologie položení mikrokoberce za studena (MK) spočívá v tom, že speciální souprava nanáší na suchý povrch komunikace směs modifikované asfaltové emulze s drobným kamenivem. Ocelový rám tuto vrstvu stírá do roviny. Zatvrdnutí vyžaduje třicet až šedesát minut času, kdy na tento povrch nesmějí najíždět žádná vozidla. Silniční provoz bývá při těchto pracích usměrněn světelnou signalizací do jednoho jízdního pruhu. Vzhledem ke krátkodobosti takového omezení dopravy ŘSZK termíny těchto uzavírek ve svém přehledu na internetu nezveřejňuje. Tato technologie se používá na více zatížených vozovkách a v průtazích obcemi.

Zhotovitelem udržovacích nátěrů je společnost Viaservis Nový Jičín, pokládku mikrokoberců zajišťuje firma Bohemia Bitunova Jihlava.

Termín dokončení prací na souvislé údržbě silnic je stanoven na 31. srpna 2010.

Přehled úseků souvislé údržby

Silnice Úsek Délka [m] Technologie
III/4261 Újezdec - Hostějov 1 000 NUE
III/4874 Huslenky - Zděchov 1 540 NUE
III/05734 Semetín 1 500 NUE
III/43916 Poličná - Lhota u Choryně 2 689 NUE
II/481 Hutisko-Solanec 680 NUE
III/43730, III/43732 Slavkov pod Hostýnem 1 014 NUE
III/04812 Perná - Lešná 2 451 NUE
III/4882 Vizovice - Chrastěšov 2 211 NUE
III/42824 Staré Město 356 MK
III/49519 Šanov 1 360 MK
II/490 Kudlov - Pindula 2 344 MK

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK