Ředitelství silnic Zlínského kraje


Na stavební údržbu mostů jde 9 milionů korun

Zlínský kraj 14. 7. 2010 - Celkovou částku devět milionů korun použije v tomto období Ředitelství silnic Zlínského kraje na neinvestiční opravy a stavební údržbu mostů. Z uvedených prostředků bude do konce září 2010 opraveno 11 mostů na silnicích II. nebo III. třídy.

Práce na silnici V tomto programu oprav a údržby mostů jde o drobnější práce, které mají zlepšit stavební stav a zpravidla také prodloužit životnost mostů. Nejde však o zásahy do mostních konstrukcí. Tento druh oprav proto nevede k zvýšení zatížitelnosti mostů. Zhotovitelé těchto oprav jsou určováni na základě výsledků výběrových řízení. Na mostech budou realizovány méně rozsáhlé opravy a hlavně jejich údržba, nátěry zábradlí, opravy říms nebo spodní stavby mostu apod. Na opravy jednotlivých mostů je zpravidla zpracovaná projektová dokumentace.

Do programu oprav navrhují konkrétní objekty inspektoři pro mosty podle výsledků každoročních prohlídek a hodnocení stavu mostů. Během těchto oprav nebude žádný z mostů zcela uzavřen pro silniční provoz. Uzavírky budou jen částečné, v jednom jízdním pruhu, v některých případech může být doprava řízena světelnou signalizací.

„Stavební údržba mostů je velmi důležitá součást péče o silniční majetek, protože realizací těchto prací zastavíme chátrání vybraných objektů a vyhneme se nákladným rekonstrukcím. Naši mostaři každoročně vytipují kolem 60 mostů a ve spolupráci s projektanty stanoví vhodnou technologii opravy. Finanční možnosti organizace jsou však omezené, proto letos můžeme realizovat práce jen na cca 20 procentech objektů,“ doplnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Přehled opravovaných mostů

Most Místo Náklady [Kč] Zhotovitel
05726-7 Bystřička 727 461 SÚS Valašska
01874-2 Horní Bečva 903 995 SÚS Valašska
428-008 Pornice 952 170 IKS Olomouc
43816-5 Rusava 421 903 IKS Olomouc
43816-7 Rusava 482 088 SÚS Kroměřížska
495-020 Uherský Brod 959 407 SÚS Slovácka
4222-1 Tupesy 1 167 653 SMO Otrokovice
05723-1 Jarcová 567 680 Swietelsky Val. Meziříčí
05720-1 Krhová 447 551 VAST TERCIA Val. Meziříčí
497-001 Bohuslavice u Zlína 1 371 351 SÚS Zlínska
490-013 Zlín 1 301 140 Mitrenga-stavby Brno

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK