Ředitelství silnic Zlínského kraje


V Jestřabicích pomůže provizorní štěrková cesta

Koryčany 16. 7. 2010 - Nákladem přibližně 400 tisíc korun nechalo Ředitelství silnic Zlínského kraje vybudovat provizorní štěrkovou cestu v těsné blízkosti uzavřeného úseku silnice II/432 mezi Koryčanami a Jestřabicemi. Tato cesta bude sloužit jako objízdná trasa pro linkové autobusy, vozidla záchranných služeb a automobily se zvláštním povolením MÚ Koryčany.

Provizorní objížďka. / Foto: ŘSZK Provizorní objízdná trasa je dlouhá asi 100 metrů, široká tři metry (jeden jízdní pruh). Byla vybudována v terénu na sousedním pozemku se souhlasem jeho majitele. Povrch je tvořen štěrkovou drtí a vyfrézovanou živičnou drtí. Linkovým autobusům, vozidlům integrovaného záchranného systému a zejména místním občanům, pokud získají povolení Městského úřadu v Koryčanech, zkrátí tato provizorní cesta dosavadní objízdnou trasu o několik kilometrů. Nová provizorní objízdná cesta je v provozu od 13. července 2010.

Pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny je jinak stanovena objížďka přes Vřesovice, Osvětimany, Kyjov. Nákladní automobily by měly uzavřený úsek objíždět odklonem po silnici I/50 a přes Boršice a Kyjov.

Silnice mezi městem Koryčany a jeho místní částí Jestřabice byla poškozena podmáčením terénu a následným sesuvem silničního tělesa na přelomu letošního května a června. Zajištění opravy poškozené silnice se předpokládá do konce října tohoto roku. Podrobnosti o poškozené silnici byly zveřejněny v tiskové zprávě ŘSZK ze dne 11. 6. 2010.

"Byli jsme si vědomi, že stanovené objízdné trasy jsou zejména pro místní občany hodně dlouhé a komplikují jim život v této části našeho kraje. Tak jsme se jim snažili vyjít vybudováním této provizorní cesty vstříc, i když to pro nás znamená určité náklady navíc," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

11. 6. 2010 - Sesuv přerušil silnici z Koryčan do Jestřabic
10. 6. 2010 - Přehled škod po první vlně povodní
20. 5. 2010 - Silnice zaplavila velká voda

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK