Ředitelství silnic Zlínského kraje


Byla zahájena oprava Mladcovské ulice

Zlín 30. 7. 2010 - Stavební práce začaly 29. července 2010 na opravě silnice III/49016 ve Zlíně v Mladcovské ulici. Na tomto úseku komunikace bude platit až do začátku listopadu částečná uzavírka. Doprava bude převedena do jednoho jízdního pruhu, provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací.

Zahájení opravy silnice III/49016 ve Zlíně. / Foto: V. Cekota Jde o opravu části Mladcovské ulice ve Zlíně v délce 414 metrů. Úsek začíná za křižovatkou s ulicí L. Košuta a pokračuje do kopce směrem k místní části Mladcová. Silniční těleso částečně ujíždí, její stav byl hodnocen jako havarijní.

Zhotovitelem stavby je firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19 182 805 korun.

Během opravy bude stabilizována klesající levá krajnice pomocí pilotové stěny o délce 154 metrů. Stěna bude vytvořena z vrtaných pilot o průměru 600 milimetrů. 44 pilot bude mít délku 9,5 metru, 87 pilot bude o délce 13 metrů. Podél pilotové stěny bude zhotovena nová konstrukce vozovky. Na zbývající ploše budou konstrukční vrstvy lokálně sanovány, celoplošně bude odfrézován stávající povrch vozovky. Součástí stavby je realizace přeložky veřejného osvětlení, zřízení nové kanalizace a pořízení nových dešťových vpustí. Šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru. Stavba bude zakončena pokládkou nového živičného koberce.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK