Ředitelství silnic Zlínského kraje


Oprava sesuvu silnice v Javorovci

Aktualizováno 4. 8. 2011 - doplněna fotografie ukončené stavby

Mistřice 6. 8. 2010 - Poškození komunikace III/49728, která byla při vydatných deštích letos v květnu podmáčena a u níž došlo v úseku 54 metrů ke vzniku trhlin a k sesuvu, v Mistřicích-Javorovci na Uherskohradišťsku, bylo v první polovině července provizorně opraveno. Definitivní opravu poškozeného místa předpokládá Ředitelství silnic Zlínského kraje na podzim letošního roku.

Silnice v Javorovci před opravou. / Foto: ŘSZK Silnice III/49728 je jediným příjezdem do Javorovce, což je místní část obce Mistřice. Poruchy na vozovce zde silničáři zaznamenali už v druhé polovině května 2010 po vydatných deštích. Motoristé tudy mohli projíždět jen jedním jízdním pruhem (stav silnice před opravou - viz foto). Poškozený úsek navazuje na starší opravené místo z roku 2006.

„Bylo zapotřebí zajistit stabilitu svahu. Do terénu byly zaraženy sedmimetrové ocelové štětovnice. Mezi nimi se ponechaly mezery, aby byl umožněn odtok vody,“ uvedl provozně-technický náměstek ředitele ŘSZK Ing. Radek Berecka. Povrch vozovky po této provizorní opravě ještě zůstává nerovný, ale už se může jezdit v obou jízdních pruzích. Stavební práce realizovala firma Boreta, s. r. o., Otrokovice. Náklady na tuto 1. etapu opravy dosáhly částky jeden milion korun. Jde o jednu z největších letošních povodňových škod na krajských silnicích..

Definitivní oprava poškozeného úseku silnice v Javorovci se plánuje na letošní podzim, pokud ŘSZK obdrží slíbené finanční prostředky na odstraňování povodňových škod. V rámci této konečné opravy by byla zhotovena nová konstrukce vozovky, pořízena příčná žebra a dešťová voda by byla odvedena do kanalizace.


Stavba byla řádně dokončena a předána motoristům.

Silnice v Javorovci po dokončení opravy. / Foto: ŘSZK

Předchozí tisková zpráva na toto téma

10. 6. 2010 - Přehled škod po první vlně povodní
20. 5. 2010 - Silnice zaplavila velká voda

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK