Ředitelství silnic Zlínského kraje


Dokončení a předání staveb Březolupy - Bílovice

Březolupy, Bílovice 16. 8. 2010 - Firmy ALPINE CZ Valašské Meziříčí a EUROVIA CS, odštěpný závod Zlín, již definitivně ukončily stavební práce na rekonstrukcích silnic mezi Březolupami a Bílovicemi. Opravené silnice byly předány Ředitelství silnic Zlínského kraje.

I

Opravená objízdná trasa. / Foto: ŘSZK

V prvním případě jde o stavbu "Březolupy - Bílovice I". Zde šlo o rekonstrukci silnic III/49710 a III/49714, které byly využívány jako objízdné trasy při přeložce silnice II/497. Tato stavba byla ukončena k datu 31. března 2010. Výsledná cena činila 76,690 milionu korun. Oproti původní smluvní ceně ( 81,354 mil. Kč) byla konečná cena o něco nižší, protože některé dílčí plánované práce bylo možno po zjištění konkrétní situace na stavbě vynechat. Na odvedené dílo platí záruční lhůta do 5. prosince 2013.

II

Opravená silnice II/497. / Foto: ŘSZK

Druhou ukončenou souběžnou stavbou "Březolupy - Bílovice" je směrové narovnání a částečná přeložka silnice II/497 mezi uvedenými obcemi. Stavba byla ukončena k 30. červnu 2010, přičemž k jejímu zprovoznění pro motoristy došlo už v říjnu 2009. I na této stavbě se šetřilo - místo původní smluvní ceny 79,571 milionu korun činila výsledná cena 73,908 milionu korun. Nová silnice bude v záruční lhůtě do 30. června 2015.

- - -

"Opravení objízdných tras a hlavně přeložka a směrové narovnání silnice II/497 přispějí významným způsobem ke zvýšení komfortu dopravy na této důležité spojnici mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Zvýší se plynulost dopravy i její bezpečnost. Původní zatáčky mezi Březolupami a Bílovicemi byly v minulosti i místem několika dopravních nehod," poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Nyní se na tomto silničním tahu směrově upravuje a rekonstruuje další úsek - z Šarov do Březolup.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

6. 10. 2009 - Slavnostní zprovoznění silnice Březolupy – Bílovice
30. 9. 2009 - Z Bílovic do Březolup po nové silnici v obou směrech
3. 7. 2009 - Stavba silnice u Březolup pokračuje podle plánu
28. 5. 2009 - Budou zahájeny práce na silnici II/497
29. 4. 2009 - Přichází čas směrové úpravy silnice u Březolup
30. 3. 2009 - Změna termínu uzavírek silnic v okolí Březolup
25. 2. 2009 - Pokračuje úprava objízdné trasy pro stavbu Březolupy - Bílovice
3. 10. 2008 - Uzavírka v Bílovicích, obnova dalšího úseku silnice
1. 8. 2008 - Silničáři zapracují v Bílovicích

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK