Ředitelství silnic Zlínského kraje


Nová silnice a mosty u Dolní Lhoty

Dolní Lhota 17. 8. 2010 - Téměř tříkilometrový úsek rekonstruované silnice II/492 včetně dvou nových mostů byl dokončen k 30. červnu 2010 v Dolní Lhotě ve směru na Luhačovice. Zhotovitel stavby (sdružení firem EUROVIA CS a Pražské silniční a vodohospodářské stavby) předal dílo Ředitelství silnic Zlínského kraje. Konečná cena za tuto zakázku činila 85,115 milionu korun. Stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu.

Obnovená silnice II/492 v Dolní Lhotě. / Foto: ŘSZK

Tato stavba byla zahájena v květnu 2009. Povrch silnice II/492 byl před rekonstrukcí v nevyhovujícím stavu, porušený trhlinami, v celém úseku byly vyjety podélné koleje, v některých místech bylo zjištěno neúnosné podloží. Oba mosty na této trase měly nevyhovující únosnost (15 a 8 tun).

Nový most 492-002 v Dolní Lhotě. / Foto: ŘSZK

Nový most 492-003 v lokalitě Lipska. / Foto: ŘSZK Při rekonstrukci silnice v délce 2 793 metrů byla provedena její šířková úprava, zesílena konstrukce a na závěr položen nový živičný povrch vozovky. Na části trasy v Dolní Lhotě mohla být zvýšena maximální povolená rychlost z 50 na 70 km/hod. Oba nevyhovující mosty (v Dolní Lhotě a v lokalitě Lipska) byly zbourány a na jejich místě byly postaveny nové objekty. Nový most 492-002 v Dolní Lhotě je železobetonový, most 492-003 v lokalitě Lipska má ocelovou trubní konstrukci. Hmotnost projíždějících vozidel již na nových mostech není omezena.

Součástí akce byla také přestavba křižovatky v Dolní Lhotě. Nové šířkové uspořádání a vybudování dlážděných ostrůvků přispěje k vyšší bezpečnosti v tomto frekventovaném úseku.

Rekonstruovaná křižovatka v Dolní Lhotě. / Foto: ŘSZK

Zhotovitel poskytuje na rekonstruovanou silnici záruku 4 roky, na ostatní práce 5 let a na izolaci mostů 10 let.

Na opravený úsek silnice II/492 naváže v nejbližší době další investiční stavba ŘSZK – rekonstrukce silnice mezi Dolní Lhotou a Horní Lhotou včetně průtahu Horní Lhotou.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

10. 7. 2009 - Slavnostní zahájení v Dolní Lhotě
5. 5. 2009 - Začíná rekonstrukce silnice Dolní Lhota - Luhačovice

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK