Ředitelství silnic Zlínského kraje


Stavba u Valašského Meziříčí už slouží motoristům

Opravená silnice II/150 ve Valašském Meziříčí. / Foto: ŘSZK Valašské Meziříčí 18. 8. 2010 - Pracovníci Ředitelství silnic Zlínského kraje převzali k 15. květnu 2010 dokončenou stavbu okružní křižovatky a rekonstrukce úseku silnice II/150 Poličná – Valašské Meziříčí. Dílo, jehož zhotovitelem bylo sdružení firem Alpine, stavební společnost CZ, z Valašského Meziříčí a Baltom Liberec, bylo dodáno za cenu 59,258 milionu korun.

Celá stavba byla řádně zkolaudována. „Po jejím dokončení bylo provedeno měření hlukové zátěže nového stavu v referenčních bodech úseků Poličná a okružní křižovatka ve Valašském Meziříčí. Podle výsledků měření nedošlo ke zvýšení hlukové zátěže, a nebylo proto nutné provádět protihluková opatření v okolí stavby,“ uvedl stavební dozor ŘSZK Otakar Wollner.

Opravená silnice II/150 ve Valašském Meziříčí. / Foto: ŘSZK

Opravená Nádražní ulice ve Valašském Meziříčí. / Foto: ŘSZK Obnovený úsek silnice je dlouhý 3,3 kilometru. Zahrnuje silnici přes místní část Poličnou až po město Valašské Meziříčí včetně Nádražní ulice uvnitř v průjezdním úseku města. Stavební práce zde byly zahájeny začátkem května 2009. Tato investice, která byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu, představuje další část souvislého rekonstruovaného silničního tahu II. třídy spojujícího důležitá centra kraje. Již v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce této silnice v téměř dvanáct kilometrů dlouhém úseku z Kunovic do Poličné.

Záruční lhůta této stavby potrvá do 16. května 2014.


Předchozí tisková zpráva na toto téma

5. 5. 2009 - Silnice z Poličné do Valašského Meziříčí se dočká obnovy

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK