Ředitelství silnic Zlínského kraje


Oprava sesuvu silnice mezi Trnavou a Slušovicemi

Poškozený úsek silnice u Trnavy. / Foto: ŘSZK Trnava 17. 9. 2010 - V plném proudu jsou práce na opravě sesuvu, který ohrožoval silnici III/4893 mezi Trnavou a Slušovicemi. Práce zde probíhají za částečné uzavírky komunikace.

Předmětem tohoto díla je úprava silnice III/4893 o celkové délce 90 metrů. Úprava spočívá v šířkovém sjednocení zpevněného povrchu vozovky na 6,50 metru, ve stabilizaci pravostranné krajnice pilotovou stěnou (včetně svodidla) se ztužujícím prahem v délce 90 metrů. Dojde k utěsnění levostranného odvodňovacího příkopu s odvodňovacím drénem uloženým v nezámrzné hloubce pod zpevněným dnem příkopu a k obnově obrusné vrstvy v řešeném úseku.

Zhotovitelem je této stavby je firma IMOS Zlín, s. r. o. Smluvní cena (včetně DPH) je 8 249 821 korun. Zhotovitel převzal stavbu 23. srpna 2010. Dokončení je stanoveno v termínu do 15. prosince 2010.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK