Ředitelství silnic Zlínského kraje


Práce na opravě sesuvu v Polešovicích

Polešovice. / Foto: VSJ Polešovice 15. 12. 2010 - Další z tzv. povodňových škod – sesuv na silnici III/4276 – opravují silničáři v Polešovicích na Uherskohradišťsku. Investorem stavby v hodnotě 3 226 tisíc korun je Zlínský kraj. Pro Ředitelství silnic Zlínského kraje zajišťuje tuto zakázku jako zhotovitel firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ z Veselí nad Moravou.

Opravovaný úsek silnice je dlouhý 90 metrů. Během stavebních prací zde bude platit částečná uzavírka, motoristé budou používat jeden jízdní pruh. Vlivem podmáčení terénu došlo v tomto místě k poklesu komunikace a násypu silničního tělesa, ve vozovce vznikaly trhliny. Oprava má všechny uvedené závady odstranit.

Stavba byla zahájena 20. října 2010. V listopadu zde bylo provedeno statické zajištění sesuvu štětovnicemi Larsen. Dokončení stavby se předpokládá v jarním období, konečný termín předání díla je 31. května 2011.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

9. 12. 2010 - Silničáři opravují sesuv u Velehradu
21. 9. 2010 - Na základě havarijních výměrů začínají tři stavby
6. 8. 2010 - Oprava sesuvu silnice v Javorovci
16. 7. 2010 - V Jestřabicích pomůže provizorní štěrková cesta
10. 6. 2010 - Přehled škod po první vlně povodní
20. 5. 2010 - Silnice zaplavila velká voda

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK