Ředitelství silnic Zlínského kraje


Celkové čerpání z finančních zdrojů v jednotlivých letech

Zdroje jsou děleny na:

 

Graf celkového čerpání financí

 

Použití neinvestičních prostředků

Šipka Využití provozních prostředků v roce 2009
Šipka Využití provozních prostředků v roce 2008
Šipka Využití provozních prostředků v roce 2007

 


Náklady na zimní údržbu silnic II. a III. třídy

Čerpání je přímo úměrné stavu počasí. Až do zimy 2005/2006 výrazně rostly náklady na zimní údržbu, v roce 2005 převýšily tyto náklady 60 % z celoročního finančního plnění. Teplá zima 2006/2007 a do značné míry i zima 2007/2008 umožnily úspory v této oblasti.

Graf nakladů na zimní údržbu

Návrat na úvodní stránku ŘSZK