Ředitelství silnic Zlínského kraje


Použití příspěvku na provoz v roce 2007

Použití příspěvku na provoz [Kč]366 152 814,92
Běžná údržba silnic zajišťovaná SÚS 209 431 244,67
Účelová dotace z MŽP na údržbu178 315,00
Opravy silničního majetku vč. přípravy a zabezpečení93 000 663,62
Odpisy svěřeného majetku41 274 659,00
Režijní náklady - výkon majetk. správy vč. platů a odvodů22 267 932,63

 

Návrat na úvodní stránku ŘSZK