Ředitelství silnic Zlínského kraje


Náklady a výnosy v roce 2008

(Provoz, opravy a údržba)

Finanční zdroje [Kč]
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele369 600 000
Vlastní příjmy v rámci hlavní činnosti6 043 035
Výnosy celkem375 643 035

 

Použití finančních prostředků [Kč]
Běžná údržba silnic zajišťovaná SÚS209 745 411
Opravy silničního majetku - ostatní zhotovitelé90 514 487
Odpisy svěřeného majetku45 229 269
Výkon majetkové správy vč. nákl. na platy a zák. odvody29 734 428
Provozní náklady celkem375 223 595

 

Návrat na úvodní stránku ŘSZK