Ředitelství silnic Zlínského kraje


Využití provozních prostředků 2010

Tabulka: Plán oprav a údržby silnic II. a III. třídy na rok 2010

Specifikace činnosti Skuteč. 2009 [tis. Kč] Plán 2010 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 122 279 110 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 62 475 47 500
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního značení 68 861 55 500
Opravy úseků silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 16 380 12 000
Plošné vysprávky silnic (asfaltobetonové koberce) 24 396 26 000
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 15 758 16 000
Opravy a stavební údržba mostů 11 546 11 000
Obnova dopravního značení silnic 3 952 5 000
Opravy odvodnění silnic (vpustě, propustky) 11 256 9 300
Opravy ostatního příslušenství (sesuvy, zdi, svodidla, zábradlí, aj.) 5 919 5 405
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 1 678 1 800
Odstranění následků povodní - opravy 10 678 5 635
Celostátní sčítání dopravy 2010 0 4 000
Pasportizace majetku (zprávy a služby) 941 700
C E L K E M 361 621 301 840Související téma

Rozpočet pro rok 2009
Rozpočet pro rok 2008
Zdroje financování ŘSZK
Čerpání prostředků v minulých letech

 

Návrat na úvodní stránku ŘSZK