Ředitelství silnic Zlínského kraje


Mosty na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji

Stav k 1. 1. 2009

Na základě požadavku ŘSZK bylo provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

Z dostupných databází byla převzata data o identifikaci a stavu mostů, ze kterých pak byla vygenerována tisková sestava. Informace o stavu mostů byly dodány inspektory pro mosty z oddělení majetkové správy ŘSZK (podle okresů). Jde o výsledky hlavních a mimořádných prohlídek mostů provedených v souladu s platnými předpisy - ČSN 736221 - pro prohlídky mostů pozemních komunikací. Tyto údaje byly doplněny o výsledky hodnocení stavu mostů v pěti předešlých letech.

Hlavní požadovanou informací bylo stanovení celkového hodnocení stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový stav mostu byl definován jako horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce nebo stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

Pro ŘSZK zpracovala tento přehled firma PavEx® Consulting, s. r. o., se sídlem v Brně. Na těchto internetových stránkách je zveřejněn pouze výběr základních informací.

Ve správě ŘSZK je na silnicích II. a III. třídy 713 mostů o celkové délce 7 831,50 metru.

Šipka Nejstarší a nejdelší mosty na silnicích II. a III. třídy v kraji
Šipka Přehled všech mostů ve Zlínském kraji v rozčlenění podle tříd a okresů

Stupnice hodnocení

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji

Stav bezvadný velmi dobrý dobrý uspo- kojivý špatný velmi špatný havarijní
1. 1. 2009 50 55 110 301 131 60 6

 

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji

 

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji

Období 2003 - 2008

Stav bez- vadný velmi dobrý dobrý uspo- kojivý špatný velmi špatný hava- rijní    
Rok 1 2 3 4 5 6 7 Celk. Známka
2003 51 41 143 294 134 45 7 715 3,81
2004 54 43 142 263 160 45 8 715 3,84
2005 53 51 139 257 169 41 4 714 3,81
2006 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
2007 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
2008 50 55 110 301 131 60 6 713 3,86

Graf

Graf

Návrat na úvodní stránku ŘSZK