Ředitelství silnic Zlínského krajeZajímavosti o mostech na silnicích II. a III. třídy
ve Zlínském kraji

V majetku Zlínského kraje (na silnicích II. a III. třídy) je celkem 712 mostů. Z toho největší počet mostů (266) má okres Vsetín, nejmenší počet mostů (127) je v okrese Kroměříž. Okres Zlín má 188 mostů, okres Uherské hradiště 131 mostů.

Nejstarší mosty

Most 42821-1 / Foto ŘSZK Šipka Nejstarší most Zlínského kraje stojí v okrese Uherské Hradiště na Velehradě. Má evidenční číslo 42821-1 a slouží dopravě již od roku 1750.

Most 437-033 / Foto ŘSZK Šipka V okrese Vsetín je nejstarším most ev. č. 437-033 v obci Hošťálková. Byl postaven v roce 1868.

Most 437-021 / Foto ŘSZK Šipka Nejstarší most na Kroměřížsku pochází z roku 1887. Byl postaven přes inundační příkop před Bystřicí pod Hostýnem s místním názvem Cigáňák. Má evidenční číslo 437-021.

Most 4975-1 / Foto ŘSZK Šipka Ve zlínském okrese je považován za nejstarší most z roku 1910, ev. č. 4975-1. Stojí v Pohořelicích.


Nejdelší mosty

Most 05735-1 / Foto ŘSZK Šipka Nejdelší most Zlínského kraje byl postaven v roce 1979 v okrese Vsetín, přímo ve Vsetíně. Má evidenční číslo 05735-1. Jde o nadjezd nad železniční tratí. Je dlouhý 420,48 metru.

Most 49016-2 / Foto ŘSZK Šipka Nejdelším mostem okresu Zlín je rovněž nadjezd - nad železnicí a nad řekou Dřevnicí. Je dlouhý 171,10 metru, byl postaven v roce 1986, má evidenční číslo 49016-2.

Most 367-015 / Foto ŘSZK Šipka V okrese Kroměříž nejdelší most (z roku 1959) spojuje břehy řeky Moravy u Kvasic. Je dlouhý 96,45 metru, má evidenční číslo 367-015.

Most 495-007 / Foto ŘSZK Šipka V okrese Uherské Hradiště je nejdelší most přes Moravu v Uherském Ostrohu, ev. č. 495-007. Délka přemostění činí 53,00 metru. Tento most je na Uherskohradišťsku současně architektonicky nejzajímavější. Byl postaven v roce 1928, rekonstruován v r. 1999. Jde o kulturní památku.