Ředitelství silnic Zlínského kraje


Sjízdnost komunikací v zimě - aktuální situace

spirála ve Zlínském kraji
spirála v krajích ČR

Informace o zimní sjízdnosti komunikací v celé ČR zadávají dispečeři správců komunikací všech tříd z celého území ČR aktuálně při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a dále denně ve standardních časech mezi 3. - 5. hodinou, 7. - 8. hodinou, 14. - 15. hodinou a mezi 18. - 20. hodinou. Každá informace reprezentuje převažující stav počasí, stav povrchu vozovky a doporučení pro sjízdnost v dané oblasti pro silnice I., II. a III. třídy nebo na daném úseku dálnice a rychlostní komunikace. Služba je v provozu jen v zimním období.

Pluhování. Foto: SÚS Valašska

Koordinační skupina Zlínského kraje

Informační centrum ŘSZK

Telefonní čísla na dispečinky zimní údržby ve Zlínském kraji

Některé silnice se v zimě neudržují

neudrzujese.jpg, 6,0 kB Ve Zlínském kraji je stanoveno 125,775 kilometru silnic II. a III. třídy, na kterých není zajišťována zimní údržba. Ve věstníku právních předpisů Zlínského kraje bylo zveřejněno nařízení č. 2/2010, kterým se stanoví úseky silnic na území kraje bez zimní údržby. Jde o úseky silnic, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Rada Zlínského kraje rozhodla o stanovení úseků silnic bez zimní údržby v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona 129/2000 Sb., o krajích, a na základě zmocnění podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.

Šipka Přehled úseků silnic bez zimní údržby

Kde jsou instalovány značky Zimní výbava nebo Sněhové řetězy

Zimní výbava Více v tiskové zprávě ŘSZK z 5. 11. 2010.

Značka Zimní výbava

Sněhové řetězy Značka Sněhové řetězy

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK