Ředitelství silnic Zlínského krajeInvestiční stavby dokončené v roce 2006

    místo stavby silnice/most období stavby Celkové náklady
(v tis.Kč)
  popis prací
1.  Chvalčov 437-027 2006-200645 678  most a silnice
2.  Kunovice - Poličná II/150 2006-2006 88 493  rekonstrukce silnice
3.  Litenčice III/43339 2006-2006 5 270  rekonstrukce silnice
4.  Luhačovice - Biskupice II/492 2006-200612 654  sesuv silničního tělesa
5.  Mistřice III/49728 2005-2006 17 338  průtah obcí
6.  Ostrožská Nová Ves III/4991 2006-20066 556  most a silnice
7.  Traplice III/42822 2006-2006 6 558  rekonstrukce silnice
8.  Uherské Hradiště III/05013 2004-2006 54 671  podjezd pod tratí ČD
9.  Zlín II/497 2006-2006 7 514  okružní křižovatka
10. Uherský Brod 49030-2 2006-2006 14 156  most
11. Lhotka nad Bečvou 03562-1 2006-2006 19 816  most
12. Velký Ořechov III/49721 2006-2006 8 182  rekonstrukce silnice
13. Rataje II/432152006-2006 17 896  rekonstrukce silnice
14. Nový Hrozenkov 487-018 2005-2006 71 057  most a silnice
15. Petrůvka II/493 2006-2006 4 749  sesuv sil. tělesa
16. Svárov III/497122006-2006 1 442  sesuv sil. tělesa
17. Polešovice III/4276 2006-2006 2 063  sesuv sil. tělesa

 

Návrat na úvodní stránku ŘSZK