Uzavírky na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském krajiDnes je: 16. 11. 2019  |  Počet trvajících nebo plánovaných uzavírek: 15

Částečná uzavírka se světelnou signalizacíVítonice - Bystřice p. H. , od 03. 06. 2019 do 30. 11. 2019, silnice II/438, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: na 2 místech střídavý provoz v jednom jízdním pruhu řízen světel. signalizací.
Úplná uzavírkaBystřice p. H., Sušilova ul., od 03. 06. 2019 do 30. 11. 2019, silnice II/150, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena ulicemi Pod Platany, Meziříčská a po II/150 na okružní křižovatku se sil. II/438. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice.
Úplná uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez  > 7,5 t mimo IZS, BUS  
Rokytnice, od 03. 06. 2019 do 30. 11. 2019, silnice III/49518, úplná uzavírka pro nákladní automobily. Objízdná trasa je vedena přes Slavičín-Hrádek a po sil. III/49519. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice.
Úplná uzavírkaLoukov, průtah, úsek 550 m, od 24. 06. 2019 do 30. 11. 2019, silnice II/150, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Libosváry, osadu Drholec do Osíčka. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t, IZS a BUS.
Úplná uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez  > 7,5 t mimo IZS, BUS  
Loukov, průtah, od 24. 06. 2019 do 30. 11. 2019, silnice II/150, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Bystřici p. H., Holešov, Zlín, Vizovice, Vsetín, Val. Meziříčí. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: Velká objížďka pro nákladní automobily.
Úplná uzavírkaValašské Meziříčí-Hrachovec, od 24. 06. 2019 do 30. 11. 2019, most 01873-1, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes centrum Valašského Meziříčí. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce mostu. Pozn.: Průchod chodců přes most zůstane zachován.
Úplná uzavírka v jednom směruVsetín, ul. Generála Klapálka, od 01. 07. 2019 do 30. 11. 2019, silnice III/05736, úplná uzavírka ve směru do centra města. Objízdná trasa je vedena po obchvatu města I/57. Mapa zde. Důvodem je výstavba okružní křižovatky. Pozn.: ve směru z centra směrem na Ústí zachován jednosměrný průjezd stavbou. Odklon dopravy ve směru od Val. Meziříčí do centra Vsetína z Jablůnky přes Bobrky.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíSazovice, od 01. 08. 2019 do 30. 11. 2019, silnice III/43829, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: střídavý provoz v jednom jízdním pruhu řízen světel. signalizací.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíMikulůvka, propustek, od 01. 08. 2019 do 30. 11. 2019, silnice III/05724, částečná uzavírka. Důvodem je přestavba propustku na most. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací, omezení rychlosti; pro chodce provizorní lávka v blízkosti stavby.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíBrumov-Bylnice, směr Návojná, od 26. 08. 2019 do 30. 11. 2019, silnice III/50736, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: střídavý provoz v jednom jízdním pruhu řízen světel. signalizací nebo pracovní místo a omezení přechodným dopravním značením.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíZlín, Sokolská ul. u tenis. kurtů, od 09. 09. 2019 do 30. 11. 2019, silnice II/490, částečná uzavírka. Důvodem je výstavba zastávek MHD. Pozn.: pracovní místo, střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací nebo usměrněn přechodným dopravním značením. Investorem stavby je město Zlín.
Úplná uzavírkakřižovatka Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, od 16. 10. 2019 do 31. 05. 2020, silnice III/4973, III/4975, úplná uzavírka 2 větví křižovatky. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/49724 a III/4976. Mapa zde. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. Pozn.: stavba ŘSD ČR - dálnice D55.
Částečná uzavírka se světelnou signalizací ≤ 7,5 t včetně IZS, BUS  
Rokytnice, od 18. 10. 2019 do 30. 11. 2019, silnice III/49518, částečná uzavírka pro osobní automobily. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: střídavý provoz v jednom jízdním pruhu řízen světel. signalizací.
Úplná uzavírkaHvozdná, cca 400 metrů, od 01. 11. 2019 do 30. 11. 2019, silnice III/4913, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po sil. III/4915 do Štípy, po III/4912 a III/4911 do Kostelce, po II/490 do Zlína a I/49 do Lužkovic. Mapa zde. Důvodem je práce na silnici.
Úplná uzavírkaZlín-Malenovice - Otrokovice-Kvítkovice, od 06. 11. 2019 do 31. 10. 2020, silnice III/4973, úplná uzavírka silnice v místě stavby obchvatu. Objízdná trasa je vedena po silnicích č. I/49, I/55, III/4973, III/4974, III/4975, III/4976 a III/49724. Mapa zde. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. Pozn.: stavba ŘSD ČR - dálnice D55.

Aktuální uzavírky a dopravní omezení nalezete na stránkách jednotného systému dopravních informací www.dopravniinfo.cz