Uzavírky na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském krajiDnes je: 19. 01. 2020  |  Počet aktuálně platných nebo připravovaných uzavírek: 2

Úplná uzavírkakřižovatka Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, od 16. 10. 2019 do 30. 09. 2020, silnice III/4973, III/4975, úplná uzavírka 2 větví křižovatky. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/49724 a III/4976. Mapa zde. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. Pozn.: stavba ŘSD ČR - dálnice D55.
Úplná uzavírkaZlín-Malenovice - Otrokovice-Kvítkovice, od 06. 11. 2019 do 31. 10. 2020, silnice III/4973, úplná uzavírka silnice v místě stavby obchvatu. Objízdná trasa je vedena po silnicích č. I/49, I/55, III/4973, III/4974, III/4975, III/4976 a III/49724. Mapa zde. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. Pozn.: stavba ŘSD ČR - dálnice D55.

Aktuální uzavírky a dopravní omezení naleznete na stránkách jednotného systému dopravních informací www.dopravniinfo.cz