Uzavírky na silnicích II. a III. třídy - okres Uherské HradištěDnes je: 15. 08. 2020  |  Počet aktuálně platných nebo připravovaných uzavírek: 6

Úplná uzavírkaTučapy, průtah, od 16. 03. 2020 do 30. 11. 2020, silnice III/4975, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Vážany, Polešovice, Nedakonice, Boršice. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: společná stavba obce, ŘSZK, SVK.
Úplná uzavírkaMistřice, od 23. 04. 2020 do 31. 10. 2020, silnice III/49728, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: na části objízdné trasy kyvadlový provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.
Úplná uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez  > 7,5 t  mimo BUS  
Uherský Ostroh, mezi křiž. s I/55 a mostem 495-007, od 18. 05. 2020 do 30. 11. 2020, silnice II/495, úplná uzavírka pro nákladní automobily. Objízdná trasa je vedena po sil. I/55 do Veselí n. Mor., po sil. I/54 a II/427 do Mor. Písku a po sil. II/495 do Uh. Ostrohu. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice.
Úplná uzavírka v jednom směru ≤ 7,5 t včetně BUS  
Uherský Ostroh, mezi křiž. s I/55 a mostem 495-007, od 18. 05. 2020 do 30. 11. 2020, silnice II/495, jednosměrná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: Provoz vozidel do hmotnosti 7,5 tuny bude po celou dobu veden jednosměrně po stavbě, a to od silnice I/55 ve směru k náměstí. Ve směru od Moravského Písku bude za mostem přes Moravu silniční doprava převedena na místní komunikaci až po silnici I/55.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíNapajedla - Topolná, od 07. 07. 2020 do 30. 09. 2020, most 49724-2, částečná uzavírka. Důvodem je přestavba mostu. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíZlámanec, od 20. 07. 2020 do 30. 11. 2020, silnice III/49711, částečná uzavírka. Důvodem je statické zajištění silnice. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.

Aktuální uzavírky a dopravní omezení naleznete na stránkách jednotného systému dopravních informací www.dopravniinfo.cz