Uzavírky na silnicích II. a III. třídy - okres ZlínDnes je: 12. 08. 2022  |  Počet aktuálně platných nebo připravovaných uzavírek: 21

Částečná uzavírkaValašské Příkazy - Študlov, od 11. 10. 2021 do 14. 09. 2022, silnice III/05746, přechodné dopravní značení. Důvodem je přeložka silnice a stavba nového nadjezdu. Pozn.: stavební práce převážně mimo vozovku.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíKladná Žilín, od 21. 03. 2022 do 30. 11. 2022, silnice II/496, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací; v pracovní době navíc 1 pracovní místo, přechodné dopravní značení.
Částečná uzavírka se světelnou signalizací ≤ 7,5 t včetně BUS, IZS  
Bohuslavice u Zlína, od 21. 03. 2022 do 09. 09. 2022, silnice II/490, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.
Úplná uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez  > 7,5 t  mimo BUS, IZS  
Bohuslavice u Zlína, od 21. 03. 2022 do 09. 09. 2022, silnice II/490, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Uherské Hradiště, Staré Město, Otrokovice, Zlín. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíZlín, Jižní Svahy, Kocanda, od 19. 04. 2022 do 15. 09. 2022, silnice III/49018, částečná uzavírka. Důvodem je výstavba okružní křižovatky. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.
Úplná uzavírkaZlín-Malenovice - Otrokovice-Kvítkovice, od 01. 06. 2022 do 23. 08. 2022, silnice III/4973, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po silnici I/49 přes Otrokovice, I/55 a III/4974. Mapa zde. Důvodem je výstavba nového propustku.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíZlín-Mladcová - hřbitov, od 01. 07. 2022 do 31. 10. 2022, silnice III/49016, částečná uzavírka. Důvodem je výstavba chodníku v délce 807 m. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací; investorem stavby chodníku je město Zlín, ŘSZK zajistí obnovu povrchu vozovky.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíValašské Klobouky - Vlachovice, od 01. 07. 2022 do 30. 09. 2022, silnice II/494, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací - postupně v průtahu Val. Klobouk, Lipiny, Křekova.
Úplná uzavírkaVrbětice, od 07. 07. 2022 do 31. 08. 2022, most 494-004, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Haluzice, Lipovou, Slavičín; vozidla o hmotnosti nad 12 tun přes Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Slavičín . Mapa zde. Důvodem je přestavba mostu.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíValašské Klobouky-Sychrov, od 07. 07. 2022 do 30. 09. 2022, silnice III/4943, III/4942, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce křižovatky a přilehlých úseků. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen trojcestnou světelnou signalizací.
Úplná uzavírkaPozlovice, od 11. 07. 2022 do 31. 08. 2022, silnice III/4922, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích. Mapa zde. Důvodem je sanace sesuvu silničního tělesa.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíSlavičín-Hrádek, od 18. 07. 2022 do 30. 11. 2022, silnice II/495, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce silnice. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.
Úplná uzavírka mimo IZS, BUS  
Držková, od 01. 08. 2022 do 14. 08. 2022, silnice II/489, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes obce: Hošťálková, Vsetín, Jasenná, Vizovice, Lípa, Slušovice, Hrobice, Zlín-Velíková, Kašava. Důvodem je oprava opěrné zdi a části silnice.
Úplná uzavírka ≤ 3,5 t včetně BUS, IZS  
Velký Ořechov, od 01. 08. 2022 do 30. 11. 2022, silnice III/49718, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Částkov, Pašovice. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice.
Úplná uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez  > 3,5 t  mimo BUS, IZS  
Velký Ořechov, od 01. 08. 2022 do 30. 11. 2022, silnice III/49718, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Uherský Brod - Polichno - Ludkovice - Zlín. Mapa zde. Důvodem je rekonstrukce silnice.
Částečná uzavírkaZlín-Vršava, křižovatka s III/49018, od 08. 08. 2022 do 14. 08. 2022, silnice II/490, práce na silnici. Důvodem je výstavba okružní křižovatky. Pozn.: omezení provozu přechodným dopravním značením.
Úplná uzavírkaZlín-Vršava, křižovatka s II/490, od 08. 08. 2022 do 14. 08. 2022, silnice III/49018, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes město Zlín. Důvodem je výstavba okružní křižovatky. Pozn.: zákaz vjezdu z Okružní ulice do ulice Fryštácké. Ze směru jízdy od Fryštáku bude umožněno pravé odbočení do Okružní ulice po celou dobu stavby kromě 10. 8..
Úplná uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez  > 3,5 t  mimo IZS, BUS  
Držková, od 15. 08. 2022 do 31. 10. 2022, silnice II/489, úplná uzavírka pro nákladní automobily. Objízdná trasa je vedena přes obce: Hošťálková, Vsetín, Jasenná, Vizovice, Lípa, Slušovice, Hrobice, Zlín-Velíková, Kašava. Důvodem je oprava opěrné zdi a části silnice. Pozn.: vozidla do 3,5 tuny, vozidla IZS a autobusy projedou stavbou v 1 jízdním pruhu, provoz bude řízen světelnou signalizací.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíVrbětice, od 01. 09. 2022 do 31. 10. 2022, most 494-004, částečná uzavírka. Důvodem je přestavba mostu. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.
Úplná uzavírka v jednom směruPozlovice, od 01. 09. 2022 do 31. 10. 2022, silnice III/4922, jednosměrná úplná uzavírka ve směru od Luhačovic. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích. Mapa zde. Důvodem je sanace sesuvu silničního tělesa. Pozn.: jednosměrný provoz přes stavbu ve směru z Pozlovic na Luhačovice, v opačném směru úplná uzavírka s objízdnou trasou po místních komunikacích.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíValašské Příkazy - Študlov, od 15. 09. 2022 do 31. 10. 2022, silnice III/05746, částečná uzavírka. Důvodem je přeložka silnice a stavba nového nadjezdu. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.

Aktuální uzavírky a dopravní omezení naleznete na stránkách jednotného systému dopravních informací www.dopravniinfo.cz