Uzavírky evidované u této stavby

Částečná uzavírka se světelnou signalizacíVelké Karlovice, 2,7 km směr Soláň, od 20. 03. 2018 do 19. 11. 2018, částečná uzavírka. Silnice II/481. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen ve 2 úsecích světelnou signalizací + 1 pracovní místo s dopravními značkami.
Úplná uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez Platnost pro vozidla: s okamžitou hmotností > 7,5 t  
Velké Karlovice, 2,7 km směr Soláň, od 12. 03. 2018 do 06. 11. 2018, úplná uzavírka pro vozidla nad 7,5 t. Silnice II/481. Objízdná trasa je vedena přes Bumbálku, Prostřední Bečvu, Hutisko-Solanec.