Uzavírky evidované u této stavby

Částečná uzavírkaUherský Brod, nám. Svobody, od 16. 11. 2017 do 30. 11. 2017, částečná uzavírka. Silnice III/49714. Pozn.: pracovní místo, provoz upraven dopravním značením.
Úplná uzavírkaUherský Brod, nám. Svobody, od 15. 09. 2017 do 15. 11. 2017, úplná uzavírka. Silnice III/49714. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích. Mapa zde. Pozn.: stavební práce již od 3. 7. s úplnou uzavírkou místní komunikace.