Uzavírky evidované u této stavby

Částečná uzavírkaNapajedla - Topolná, od 12. 11. 2020 do 30. 11. 2020, omezení přechodným dopravním značením. Most 49724-2. Pozn.: pracovní místo.
Částečná uzavírka se světelnou signalizacíNapajedla - Topolná, od 07. 07. 2020 do 11. 11. 2020, částečná uzavírka. Most 49724-2. Pozn.: střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.
Úplná uzavírkaNapajedla - Topolná, od 24. 10. 2020 do 25. 10. 2020, úplná uzavírka. Most 49724-2. Objízdná trasa je vedena z Topolné po silnici III/49724 do Bílovic, po silnici II/497 do Uh. Hradiště, po silnici I/55 do Starého Města, Huštěnovic, Babic, Spytihněvi, Napajedel, po silnici III/49724 směr Topolná a opačně. Mapa zde. Pozn.: náhradní termín 28. 10. a 31. 10. 2020.