Uzavírky evidované u této stavby

Úplná uzavírkaMistřice, od 23. 04. 2020 do 15. 11. 2020, úplná uzavírka. Silnice III/49728. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích. Mapa zde. Pozn.: na části objízdné trasy kyvadlový provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.