Uzavírky evidované u této stavby

Úplná uzavírkaLudslavice, od 11. 05. 2020 do 25. 08. 2020, úplná uzavírka. Silnice III/43826. Objízdná trasa je vedena přes Zahnašovice. Mapa zde.