Uzavírky evidované u této stavby

Částečná uzavírkaLudkovice - Řetechov, od 01. 11. 2020 do 08. 11. 2020, pracovní místo, omezení rychlosti. Silnice III/49025.
Úplná uzavírkaLudkovice - Řetechov, od 03. 08. 2020 do 31. 10. 2020, úplná uzavírka. Silnice III/49025. Objízdná trasa je vedena přes Biskupice u L., Luhačovice, Pozlovice. Mapa zde.