Uzavírky evidované u této stavby

Částečná uzavírkaVelké Karlovice, směr Pluskovec, od 10. 07. 2021 do 31. 07. 2021, částečná uzavírka. Most 48713-3. Pozn.: provoz na dokončovaném novém mostě usměrněn přechodným dopravním značením.
Částečná uzavírkaVelké Karlovice, směr Pluskovec, od 01. 04. 2021 do 09. 07. 2021, úplná uzavírka. Most 48713-3. Objízdná trasa je vedena po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Pozn.: provoz vozidel na mostním provizoriu upraven přechodným dopravním značením.