Uzavírky evidované u této stavby

Částečná uzavírkaMistřice, Javorovec, od 07. 09. 2020 do 15. 11. 2020, částečná uzavírka. Silnice III/49728. Pozn.: pracovní místo, provoz usměrněn přechodným dopravním značením.