Uzavírky evidované u této stavby

Úplná uzavírkaBojkovice - Rudimov, od 02. 11. 2020 do 20. 12. 2021, úplná uzavírka. Silnice III/49515. Objízdná trasa je vedena z Bojkovic po silnici II/495 přes Pitín, Slavičín-Hrádek a po silnicích II/493 a III/49515 do Rudimova. Mapa zde.