Ředitelství silnic Zlínského krajeStav vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji

Stav k 1. 10. 2007

Ve Zlínském kraji byl v měsíci září 2007 proveden sběr poruch dle plánu aktualizace na 574 km silnic II. třídy a 410 km silnic III. třídy. Do aktualizace dat byly zahrnuty i úseky, na kterých byla provedena souvislá údržba či oprava v roce 2006 - 2007. Ze zpracování aktuálního stavu povrchu se zohledněním vývoje poruch vyplývá, že se stav povrchu vozovek v posledních letech trvale zlepšuje. U silnic II. třídy se tempo zpomalilo, naopak u silnic III. třídy došlo k výraznějšímu zlepšení.

Šipka Více o sběru poruch a vyhodnocení stavu povrchu vozovek

 


Stav povrchu vozovek

Zlínský
kraj
Jednotlivé
okresy
Graf Graf

 


Vývoj stavu povrchu vozovek ve Zlínském kraji

Období 2002 - 2007


Graf

Návrat na úvodní stránku ŘSZK