Ředitelství silnic Zlínského kraje


Stav vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji

Hodnocení k 30. 9. 2009

Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici se zlepšila z loňských 3,24 na letošních 3,12. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Trend zlepšování stavu povrchu vozovek II. a III. třídy si Zlínský kraj udržuje souvisle už od roku 2004, kdy měly silnice hodnocení 3,49. Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

V uplynulém roce došlo k výraznému zlepšení stavu silnic v okrese Vsetín a v okrese Uherské Hradiště a k mírnému zlepšení v okrese Kroměříž. Naopak oproti loňskému roku se stav silnic zhoršil v okrese Zlín, kde došlo k výraznému navýšení počtu kilometrů v havarijním stavu. Celkově je zařazeno do skupiny havarijních povrchů vozovek asi 19 procent krajských silnic.

Stav povrchu vozovek - graficky

Graf 1
Graf 2

Stav povrchu vozovek - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Kroměříž 74 127 60 120 124 505
Uherské Hradiště 97 102 42 109 55 407
Vsetín 61 108 69 108 49 394
Zlín 49 80 60 169 113 471
Celkem 281 417 232 506 340 1 776

Šipka Tisková zpráva ze dne 23. 10. 2009

Návrat na úvodní stránku ŘSZK