První nově zahajovanou stavbou roku 2015 bude most v Kašavě

Kašava - Letošní rozsáhlá investiční činnost Ředitelství silnic Zlínského kraje na obnově silnic II. a III. třídy začne v polovině dubna v Kašavě. První nově zahajovanou investiční stavbou v roce 2015 bude výstavba mostu v Kašavě. Cena této stavby dosáhne téměř 26 milionů korun.

Současný stav, důvody stavby

Původní most 489-006 v Kašavě / foto: archiv ŘSZK

Stávající dvoupolový most ev. č. 489-006, vybudovaný v roce 1921, převádí silnici II/489 přes řeku Dřevnici v obci Kašava. Podél jeho levé strany je souběžně umístěna samostatná lávka pro pěší. Podle poslední hlavní prohlídky byl stavební stav nosné konstrukce mostu uspokojivý a spodní stavby velmi špatný, celkové hodnocení technického stavu mostu stupněm 6 (sedmibodová stupnice). Most je nyní použitelný s výhradou. Stávající zatížitelnost 10 tun je nevyhovující, brání na této důležité spojnici Fryšták - Držková - Vsetín průjezdu těžkých nákladních vozidel. Vzhledem ke stavebnímu stavu spodní stavby by byla rekonstrukce tohoto mostu ekonomicky nevýhodná.

Popis prací

Předmětem díla je tedy odstranění stávajícího dvoupolového mostu a výstavba nového na stejném místě. Nový most bude jednopolový železobetonový o délce přemostění 18,31 metru. Nosná konstrukce mostu je navržena jako betonová předpjatá monolitická deska, prostě uložená na hrncová ložiska. Spodní stavba mostu, tvořená masivními železobetonovými základy bude založená plošně. Vozovka bude široká 7 metrů. Levý chodník o šířce 1,5 metru a pravý odrazný pruh o šířce 0,50 metru budou zhotoveny z monolitického betonu a římsy z lícních prefabrikátů. Na mostě vně chodníku bude mostní zábradlí se svislou výplní a vpravo na odrazném pruhu zábradelní svodidlo, které bude navazovat na svodidlo opěrné zdi.

Navazující stávající opěrná zeď bude z důvodu rozšíření vozovky odstraněna a nahrazena novou. Opěrná zeď bude opatřena lícními římsovými prefabrikáty a zábradelním svodidlem. Součástí stavby je rekonstrukce navazující silnice v celkové délce 70 metrů, úprava koryta řeky Dřevnice a další související práce. Souběžně se stavbou mostu budou probíhat i nezbytné přeložky vedení nízkého napětí a sdělovacího vedení (zajišťují příslušní správci sítí) a navazující investice obce (sjezdy, obruby, přeložka kabelového vedení).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je sdružení firem HABAU CZ, s. r. o., České Budějovice, a KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 25,872 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (53. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 15. dubna do 31. října 2015.

Uzavírky

Stavba mostu bude probíhat za úplné uzavírky mostu. Pro vozidla o celkové hmotnosti do 2 tun, pro linkové autobusy a vozidla IZS bude zřízena objízdná komunikace s provizorním přemostěním na povodní straně mostu. Ostatní doprava bude vedena po objízdných trasách. Pro vozidla do 16 t přes Velíkovou - Hrobice - Trnavu - Podkopnou Lhotu do Kašavy a pro vozidla nad 16 t přes Slušovice - Vizovice - Vsetín do Hošťálkové. Přechod pěších přes Dřevnici bude veden po provizorním chodníku a ocelové lávce přes vodní tok.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.