Naše služby

ŘSZK vyřizuje zejména

 • vydávání souhlasů k připojení místních komunikací a sousedních nemovitostí k silnicím II. a III. tříd,
 • povolování uzavírek a objížděk,
 • podmínky pro povolení zvláštního užívání silnic ZK (Směrnice č. 5/2002) (trvalé nebo dočasné omezení užívání silničního pozemku [překopy, protlaky, přípojky, pořádání sportovních a kulturních akcí; zřízení a provozování reklamních poutačů apod.])
 • podmínky pro povolení umístění pevné překážky na silnici,
 • podmínky pro povolení provádění stavby a terénních úprav v silničním ochranném pásmu,
 • podávání podnětů pro rozhodnutí o odstranění zdroje ohrožení (padání větví a stromů a sesuvech půdy),
 • podmínky pro povolení k podélnému umístění inženýrských sítí a jiných vedení do silničních pozemků,
 • podmínky pro dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání silnice po odstranění havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení.

Jednotlivé SÚS provádějí údržbové práce na silniční síti na území Zlínského kraje a to jak na silnicích II. a III. tříd, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, tak i na silnicích I. tříd, které jsou ve vlastnictví státu.

Základní body činnosti

Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je:

 • výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje,
 • účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků.

ŘSZK

 • je majetkovým správcem všech silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství na území ZK,
 • vede veškerou evidenci silnic, mostů, silničního příslušenství a dalších nemovitostí,
 • zajišťuje výstavbu, opravu a údržbu silnic a jejích součástí a příslušenství,
 • centrálně zajišťuje zadávání prací na silničním majetku, včetně realizační kontroly a přebírání hotového díla,
 • jako majetkový správce silnic II. a III. třídy úzce spolupracuje se všemi obecními úřady s rozšířenou působností ve Zlínském kraji,
 • poskytuje úřadům podklady a zpracovává stanoviska pro zvláštní užívání silnic, pro omezení obecného užívání silnic uzavírkami a objížďkami, pro provozování reklamních zařízení, povolování staveb v silničních ochranných pásmech apod.,
 • vydává souhlasy pro zřizování sjezdů ze silnic a pro úpravy stávajících komunikačních připojení,
 • projednává správní delikty na silnicích II. a III. třídy při porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Tyto činnosti zajišťují pracovníci majetkové správy ŘSZK na svých odděleních, která pracují v jednotlivých okresech. Pro výkon majetkové správy silnic ve vlastnictví ZK je vydána ředitelem ŘSZK Směrnice č. 5/2002 , která byla dne 8. 4. 2002 Radou Zlínského kraje projednána a podrobně upravuje podmínky zvláštního užívání silnic.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.