Organizace ŘSZK

Rozhodnutím ministra dopravy a spojů ČR ze dne 10. září 2001 došlo k převodu vymezeného majetku ze státu na kraje. Rozhodnutí vyplynulo ze zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů ve znění pozdějších předpisů a stanovilo den nabytí účinnosti 1. říjen 2001.

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky vydalo pro jednotlivé kraje rozhodnutí, kterým se kraje staly vlastníky silnic II. a III. třídy včetně jejich majetkových správců - státních příspěvkových organizací Správ a údržeb silnic (SÚS). Do vlastnictví kraje přešly veškeré věci, se kterými hospodařily převáděné organizace, s výjimkou silnic I. třídy. Celková účetní hodnota převedeného majetku přesáhla částku 4,5 miliardy Kč.

V souvislosti s tímto převodem schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje novou koncepci silničního hospodářství a svým usnesením č. 56/Z005/01 ze dne 12. září 2001 zřídilo k 1. říjnu 2001 příspěvkovou organizaci „Ředitelství silnic Zlínského kraje".

Základní myšlenkou schválené koncepce bylo oddělení výkonu majetkové správy silnic od provozní činnosti údržbových prací, což umožňuje jednotné řízení správních agend, určení priorit v údržbě a opravách, účelnější a hospodárnější využívání finančních prostředků.

Správnost této koncepce dokladuje také stále úspěšněji se rozvíjející spolupráce s obcemi a městy při opravách a údržbě a zejména při investiční výstavbě v průjezdních úsecích.

První etapa

  • Převzetí čtyř příspěvkových organizací SÚS z majetku státu do majetku Zlínského kraje a příslušné změny v organizaci (říjen 2001)
  • ŘSZK převzalo výkon majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje (1.1.2002)

Druhá etapa

  • Rozhodnutí zastupitelstva o pokračování transformace (srpen 2002)
  • Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo úvodní projekt transformace (26. březen 2003)
  • Dokončení prováděcího projektu 2.etapy transformace (červen 2003)

Výsledkem druhé etapy bylo založení čtyř společností s ručením omezeným, do kterých jsou delimitovány veškeré činnosti spojené s běžnou a zimní údržbou komunikací.

Společnosti mají jediného zakladatele, kterým je Zlínský kraj a byl do nich vložen veškerý nemovitý i movitý majetek potřebný ke komplexnímu zabezpečení údržby komunikací I., II. a III. třídy a provádění dalších činností s údržbou komunikací souvisejících.

Ředitelství silnic Zlínského kraje zůstává jako příspěvková organizace a dál bude plnit kromě jiného i roli partnera pro SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) a ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) tak dlouho, pokud bude platit dosavadní model financování údržby státních a krajských komunikací. Ve vztahu k obchodním společnostem, které budou na území Zlínského kraje zajišťovat údržbu komunikací se ŘSZK při zadávání prací řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.