Nový most se postaví u Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem - Silničáři odstraní původní a již nevyhovující most na silnici II/437 z Bystřice pod Hostýnem do Lipníku nad Bečvou a na jeho místě postaví nový mostní objekt v hodnotě necelých čtyř milionů korun. Stavební práce zde budou zahájeny na začátku května 2015.

Současný stav, důvody stavby

Původní most 437-021 u Bystřice p. Host. / foto: archiv ŘSZKStávající most ev. č. 437-021 je kamenný, klenbový o jednom poli. Most převádí silnici II/437 přes vodní tok - pravostranný přítok Rychlovského potoka před městem Bystřice pod Hostýnem. Podle hlavní prohlídky mostu z roku 2013 je stavební stav nosné konstrukce a spodní stavby velmi špatný. Most je hodnocen stupněm 6.

Vlivem daného stavebního stavu došlo na základě závěrů hlavní prohlídky mostu k zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s průjezdem středem silnice. Stavební stav stávajícího mostu je nevyhovující z hlediska únosnosti a bezpečnosti silničního provozu. Zatížitelnost tohoto mostu činí 13 tun a je menší než normové zatížení. Neumožňuje průjezd těžkých nákladních vozidel.

Popis prací

Předmětem díla je odstranění stávajícího mostu a stavba nového mostu na stejném místě. Jde o mostní objekt o jednom poli s délkou přemostění 3,76 metru, se světlou šířkou 3,60 metru a s volnou výškou mostního otvoru 3,05 metru. Nový most bude trubní s přesypávkou, plošně založen na štěrkopískovém loži. Hlavní nosnou konstrukci bude tvořit ocelová flexibilní konstrukce tvaru uzavřené kruhové klenby typu Tubosider. Konstrukce mostu bude mít na vtoku a výtoku monolitická čela ze železobetonu, která budou kopírovat vnitřní otvor. Mostní svršek bude tvořit přesypávka mostu, silniční těleso, vozovka včetně zpevněné a nezpevněné krajnice. Na začátku i na konci úpravy bude nový úsek komunikace šířkově i výškově napojen na stávající vozovku. Celková délka stavební úpravy silnice je 57,85 metru. Odvodnění vozovky a pláně komunikace na mostě je zajištěno příčným a podélným spádem na násypový svah.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, Oblast Zlín, Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,979 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (53. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 4. května do 31. července 2015.

Uzavírky

Stavební práce na mostě budou probíhat za úplné uzavírky předmětné silnice. Objízdná trasa v délce 9,8 km povede přes obce Žákovice, Vítonice a Mrlínek do Bystřice pod Hostýnem. Dokončovací stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice, provoz bude veden jednopruhově po novém mostě a usměrněn dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.