Opravovat se začne silnice v Nedašově Lhotě

Nedašova Lhota - Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo rekonstrukci téměř dvoukilometrového úseku silnice III/50736 v Nedašově Lhotě. Stavební akce v hodnotě 47,5 milionu korun by měla být hotova do poloviny listopadu 2015.

Současný stav, důvody stavby

Silnice III/05736 v Nedašově Lhotě před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Silnice III/50736 v Nedašově Lhotě je v havarijním stavu. Obec zde bude navíc pokládat do země novou kanalizaci. „Nezapomínáme ani na méně zatížené silnice na samém okraji Zlínského kraje. Připravená investice přispěje v Nedašově Lhotě k plynulejší jízdě i větší bezpečnosti silničního provozu. Zlepší celkový stav silniční trasy, která nás spojuje se Slovenskem. Ke stejnému účelu přispěje i letos dokončovaná rekonstrukce této silnice mezi Brumovem a Návojnou," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce vozovky stávající silnice III. třídy v intravilánu obce Nedašova Lhota v délce 1 917 metrů. V rámci stavby bude provedena šířková úprava na 6,5 metru, výměna konstrukce vozovky, zajištění funkčního odvodnění komunikace, stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů. Dojde také k vybudování nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a bude obnoveno, případně doplněno bezpečnostní zařízení komunikace. Součástí stavby je také částečná rekonstrukce mostů ev. č. 50736-9, 50736-10, 50736-11 a propustku přes Lhotský potok. Na původních mostních konstrukcích bude proveden především nový mostní svršek a částečná sanace spodních staveb mostů. U propustku bude provedena nová vozovka a odrazný pruh, chodník, římsy, čelní zídky a bude osazeno nové zábradlí.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 47,484 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. června do 13. listopadu 2015.

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s využitím světelné signalizace nebo dopravního značení. Vzhledem k rozsahu prací budou současně probíhat práce na 2-3 pracovních místech.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.