Silniční frézy se o prázdninách zakousnou do Gahurovy ulice ve Zlíně

Zlín - Jednou z významných investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje bude o letních prázdninách 2015 rekonstrukce části Gahurovy ulice ve Zlíně (silnice III/49016). Frézovat se bude a nové koberce se budou pokládat v úseku mezi Štefánikovou ulicí a odbočením do ulice Vodní. Náklady dosáhnou bezmála 7 milionů korun, stavba má přislíbenou 85procentní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Gahurova ulice ve Zlíně - původní stav / foto: V. Cekota

Uzavírky a dopravní omezení

„Stavba bude rozdělena do dvou částí, které bude od sebe dělit státní silnice I/49 - třída Tomáše Bati. Její povrch byl obnoven již v minulém roce. Úsek mezi silnicí I/49 a Štefánikovou ulicí se bude rekonstruovat za úplné uzavírky. Průjezd bude povolen jen vozidlům MHD a IZS. Úsek od silnice I/49 po odbočku Vodní bude stavební firma rekonstruovat za částečné uzavírky, kdy bude doprava soustředěna do menšího počtu jízdních pruhů," uvedl provozně-technický náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka.

Práce v úseku mezi tř. T. Bati a ulicí Štefánikovou (vedle sochy partyzána) se plánují na období od 1. do 14. července 2015, kdy zde vozidlům mimo MHD a IZS nebude dovolen vjezd. Objízdná trasa bude vedena z Gahurovy ulice přes Vodní, Dlouhou, pro směr Kudlov pak přes Potoky do ulice Štefánikovy. V opačném směru, při jízdě od Otrokovic na Jižní Svahy, budou muset motoristé objet uzavřený úsek Gahurovy ulice po ulicích Štefánikova, Osvoboditelů, tř. T. Bati.

V době od 15. července do 25. srpna se práce přesunou na dolní úsek Gahurovy ulice mezi tř. T. Bati a odbočení na Vodní. Zde bude platit jen částečná uzavírka; práce budou probíhat postupně v několika jízdních pruzích a doprava bude převedena do zbývajících volných jízdních pruhů. Bude zde platit omezení rychlosti a doprava bude usměrňována přechodným dopravním značením. Po určitou dobu však bude zcela uzavřen začátek Vavrečkovy ulice a do továrního areálu bude možný vjezd jen přes křižovatku Antonínova nebo z Vodní ulice kolem autobusového nádraží a železniční stanice.

„V centru Zlína stavební práce na silnici jistě zkomplikují dopravní situaci a o něco prodlouží časy průjezdu automobilů i vozidel městské dopravy. Povrch vozovky však již má svou životnost za sebou a rekonstrukci potřebuje. Doufáme, že negativní dopady na motoristy budou sníženy skutečností, že se práce realizují o prázdninách, kdy je intenzita provozu menší," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Technický popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/49016 (ulice Gahurova) v průjezdním úseku města Zlín v délce 298 metrů. Začátek úseku je v hranici křižovatky s ulicí Štefánikovou s vynecháním rekonstrukce povrchu v místě křížení s ulicí tř. Tomáše Bati (průběžná silnice I/49), konec je před hranicí křižovatky s ulicí Vodní. Rekonstrukce spočívá v odfrézování 110 milimetrů asfaltobetonových vrstev vozovky, následně bude nově položena ložná vrstva tloušťce 60 milimetrů a obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Součástí rekonstrukce je výšková úprava uličních vpustí a obnova poklopů vpustí, výměna indukčních smyček pro řízení světelně signalizačních zařízení včetně doplnění jedné chybějící smyčky. Po položení asfaltobetonových vrstev bude proveden nástřik vodorovného dopravního značení barvou, dopravní značení plastem bude realizováno po ukončení předmětných stavebních prací.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,916 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. července 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.