Největší novou investicí roku bude oprava přístupové cesty na Pustevny

Prostřední Bečva - Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájí během srpna rekonstrukci více než devět kilometrů dlouhé silnice z Prostřední Bečvy na Pustevny. Náklady se blíží k 60 milionům korun. Bude to největší investiční akce, kterou ŘSZK zahajuje v tomto roce.

Současný stav, důvody stavby

Silnice na Pustevny - původní stav / foto: archiv ŘSZK„Naše krajská silnice III/4837 sice nevede do žádné samostatné obce, ale představuje důležitou spojnici mezi státní silnicí I/35 a turisticky i kulturně významným centrem Pusteven. V létě i v zimě tudy projíždějí náročným horským terénem denně stovky automobilů a vede tudy i pravidelná autobusová linka. Vozovka zde již byla v havarijním stavu. Jsme rádi, že díky dotaci z ROP zde můžeme zahájit rekonstrukci a že bude tato silnice do zimy zcela v pořádku," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4837 v celkové délce 9 570 metrů ve stávajícím směrovém a šířkovém vedení včetně stavební úpravy dvou mostů umístěných na této silnici (ev. č. 4837-1 a 4837-2). Začátek rekonstruovaného úseku je v křižovatce silnice III/4837 se silnicí I/35 v obci Prostřední Bečva (od motorestu Zavadilka), konec úseku je za parkovištěm, které se nachází na Pustevnách po pravé straně. Rekonstrukce bude probíhat částečně v intravilánu obce Prostřední Bečva a Horní Bečva a částečně v extravilánu obce Prostřední Bečva.
Rekonstrukce silnice spočívá ve vyrovnání stávající obrusné vrstvy frézováním s lokálním vyspravením poruch v ložné živičné vrstvě v tloušťce 50 milimetrů, v místech konstrukčních poruch v odstranění veškerých stávajících vrstev a položení nových. Následně bude celoplošně položena nová ložná a obrusná vrstva. U obou mostů budou zhotoveny nové monolitické železobetonové desky včetně celoplošné izolace a mostního svršku, monolitické římsy, bude osazeno nové ocelové mostní zábradlí a očištěno a přespárováno zdivo spodní stavby.
Součástí stavby jsou rovněž stavební úpravy krajnic, propustků (obnova funkčnosti a sanace čel propustků, úpravy vtokových a výtokových objektů), napojení místních a účelových komunikací a nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem, osazení směrových sloupků, obnovení silničních příkop, obnovení a doplnění zabezpečovacího zařízení a svislého dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je sdružení firem ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí, COLAS CZ, a. s., Praha a Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 58,781 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše dotace může činit až 95 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 16. srpna do 31. října 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Rekonstrukce silnice III/4837 bude probíhat za částečné uzavírky. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s použitím světelné signalizace. Při výstavbě obou mostů bude doprava převedena na jednopruhovou obousměrnou provizorní komunikaci přes zatrubněný potok Kněhyňka (most ev. č. 4837-1) a potok Cipkový (most ev. č. 4837-2). Provoz po obou provizorních přemostěních bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.