Rekonstrukce začne na silnici do Hutiska-Solance

Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva - Novou stavbu na krajské silniční síti zahájí zhotovitel pro Ředitelství silnic Zlínského kraje koncem srpna mezi Prostřední Bečvou a obcí Hutisko-Solanec. Za 21,5 milionu korun zde bude rekonstruován úsek silnice II/481 o délce 1,7 kilometru. Stavba využívá podporu z evropských prostředků v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/481 - původní stav / foto: archiv ŘSZK

Stav této silnice byl diagnostikován jako havarijní. ŘSZK má zájem zlepšit stav krajských silnic v rekreační oblasti Rožnovské Bečvy.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/481 v celkové délce 1 731 metrů ve stávajícím směrovém a výškovém vedení. Začátek řešeného úseku je za mostem ev. č. 487-001 v obci Prostřední Bečva, konec úseku je cca 60 metrů za křižovatkou silnice II/481 se silnicí III/4867 v obci Hutisko-Solanec.

Součástí stavby budou stavební úpravy krajnic, propustků (obnova funkčnosti a sanace čel propustků, úpravy vtokových a výtokových objektů), napojení místních komunikací, nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnovení silničních příkop, obnovení a doplnění zabezpečovacího zařízení a svislého dopravního značení a stavební úpravy zastávkových pruhů osobní linkové dopravy. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným sklonem a příčným spádem do příkopů, příp. původních uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace.

V celé délce se počítá s vyfrézováním původního krytu vozovky v tloušťce 90 milimetrů s lokálním vyspravením poruch v podkladní vrstvě v tloušťce 50 milimetrů. Následně bude položen nový kryt vozovky, a to ložní vrstva v tloušťce 50 milimetrů a obrusná vrstva v tloušťce 40 milimetrů. Silnice je navržena na šířku 8 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 21,539 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (58. výzva). Výše dotace může činit až 90 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 26. srpna do 31. října 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Silniční provoz bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.