Část Gahurovy ulice se opravila, zbytek včetně nadjezdu čeká na další roky

Zlín - Rekonstrukce dvou úseků Gahurovy ulice ve Zlíně za téměř 7 milionů korun byla úspěšně dokončena v polovině srpna 2015. Obnova další části této ulice včetně nadjezdu nad řekou Dřevnicí a železniční tratí však čeká na silničáře ještě v příštích letech.

Gahurova ulice s novou vozovkou / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice III/49016 (ulice Gahurova) v průjezdním úseku města Zlína v celkové délce 298 metrů. Začátek úseku je v hranici křižovatky s ulicí Štefánikovou, konec je před hranicí křižovatky s ulicí Vodní. Křížení se státní silnicí I/49 (tř. T. Bati) bylo vynecháno, protože zde již proběhla obnova povrchu vozovky v loňském roce.

Rekonstrukce spočívala v odfrézování 110 milimetrů asfaltobetonových vrstev vozovky, následně byla položena ložná vrstva tloušťce 60 milimetrů a obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Součástí rekonstrukce byla výšková úprava uličních vpustí a obnova poklopů vpustí, výměna indukčních smyček pro řízení světelně signalizačních zařízení včetně doplnění jedné chybějící smyčky. Byla zajištěna obnova dopravního značení.

Zhotovitelem stavby byla firma Skanska, a. s., Praha. Cena za tuto zakázku činí 6,449 milionu korun. Stavba čerpá dotaci z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů.

„Gahurova ulice představuje jednu z nejvíce zatížených komunikací ve městě. Realizací stavby o prázdninách, kdy je na silnicích menší provoz, a vhodnou organizací uzavírek a objízdných tras se podařilo uskutečnit tuto stavbu bez toho, že by ve Zlíně nastal nějaký dopravní kolaps," konstatoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

ŘSZK nechalo už v roce 2011 plošně obnovit povrch vozovky začátku Gahurovy ulice po Baťovu vilu. Kdy přijdou na řadu i zbývající části této ulice mezi Baťovou vilou a křižovatkou s ulicí Vodní? „Pracujeme na projektu rekonstrukce celého nadjezdu i na zajištění finančních prostředků pro tuto náročnou investici z Integrovaného regionálního operačního programu. Jde o náročnou rekonstrukci, jejíž náklady (nadjezd + přilehlé úseky vozovek) se budou pohybovat kolem 100 milionů korun. Bude nutno brát v úvahu ekologické požadavky v souvislosti s tokem řeky Dřevnice, nároky vlastníků okolních objektů nebo objektů pod nadjezdem, zajistit bezpečnost osob i vozidel v exponované části města a také minimalizovat výluky na železniční trati, která pod nadjezdem prochází. Stavba bude potřebovat celou řadu úředních povolení. Zatím předpokládáme, že by mohla být zahájena v roce 2016 nebo v roce 2017. Celá stavba je rozvržena na dvě stavební sezony, silniční provoz přes nadjezd bude zachován, dopravní omezení potrvají cca 8 měsíců," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 06. 2015 - Silniční frézy se o prázdninách zakousnou do Gahurovy ulice ve Zlíně

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.